Kruimelpad

Concentratiemelding

NCOI wil Hogeschool Tio en Tio Teach overnemen (concentratiemelding)

14-02-2020

Wat staat er in de melding?

NCOI Holding B.V. wil Duba Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 12 februari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • NCOI Holding B.V.: aanbieden via haar dochterondernemingen van erkend hoger en middelbaar beroepsonderwijs en niet-erkend cursorisch onderwijs; uitgifte van school- en studieboeken;
  • Duba Holding B.V.: houdstermaatschappij van Hogeschool Tio B.V. en Tio Teach B.V. die erkend hoger en middelbaar beroepsonderwijs aanbieden.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355