Kruimelpad

Concentratiemelding

NCOI en LOI vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding)

17-02-2020

Wat staat er in de aanvraag?

NCOI Holding B.V. wil Onderwijs Groep Nederland B.V. (LOI) overnemen. De bedrijven hebben op 12 februari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen overname op 13 november 2019 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 21 november 2019. Op 10 februari 2020 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 17 februari 2020.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd in de Staatscourant. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355