Kruimelpad

Correspondentie

MWVSDG, Thijka en VWBA mogen gezamenlijke zeggenschap krijgen over ECR (eindmededeling)

15-02-2019

Wat staat er in het besluit?

MWVSDG Holding B.V., Thijka B.V. en VWBA B.V. (samen houders van alle aandelen in Blueprint Group B.V.) mogen samen, via een nieuw opgerichte vennootschap, ECR 2.0 B.V., gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over European Care Residences Hotels and Resorts B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 februari 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam