Kruimelpad

MPR Invest wil Coop Productiebedrijven overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

MPR Invest wil Coop Productiebedrijven (ProMessa) overnemen. De bedrijven hebben op 29 januari 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • MPR Invest heeft zeggenschap over diverse ondernemingen (zoals de Van Loon Group) die zich bezig houden met de handel in vlees en vleesproducten.
  • Coop Productiebedrijven (Promessa) is als vleesverwerker actief in Nederland en levert diverse (verwerkte) vleesproducten aan supermarktketens. 

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355