Kruimelpad

Malenstein en NPM Capital vragen een vergunning aan om een nieuwe onderneming te starten (concentratiemelding)

Wat staat er in het besluit?

Malenstein Holding B.V. en NPM Capital N.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 6 augustus 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de nieuwe onderneming.

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen nieuwe onderneming op 24 januari 2018 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 2 februari 2018. Op 19 juli 2018 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze nieuwe onderneming. De reden van dit besluit is dat de nieuwe onderneming mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 24 juli 2018.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355