Kruimelpad

Concentratiemelding

Lunet zorg draagt een deel van haar 100%-belang in C24T over aan Simac (concentratiemelding)

13-02-2019

Wat staat er in de melding?

Stichting Lunet zorg draagt een deel van haar 100%-belang in Centrale24 Techniek B.V. over aan Simac Techniek N.V. Momenteel is Centrale24 Techniek B.V. een 100% dochteronderneming van Stichting Lunet zorg. De bedrijven hebben op 28 januari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Lunet zorg houdt zich bezig met het verlenen van zorg aan cliënten met een beperking vanuit zowel de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Jeugdwet in de regio Zuidoost-Brabant;
  • Simac Techniek N.V. is een holding van diverse technologiebedrijven die oplossingen aanbieden op het gebied van Information technology en Smart technology in de Benelux en Midden-Europa.
  • Centrale24 Techniek B.V.: het leveren van, onder andere via haar dochterondernemingen, (bel)centralediensten, triage en andere zorgvormen op afstand aan hoofdzakelijk intramurale instellingen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355