Kruimelpad

Concentratiemelding

Kuehne + Nagel wil Rotrexma 2 Holding overnemen (concentratiemelding)

21-11-2019

Wat staat er in de melding?

Kuehne + Nagel Investments B.V., onderdeel van de Kuehne + Nagel groep, wil Rotrexma 2 Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 19 november 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Kuehne + Nagel Investments B.V.: holdingmaatschappij met deelnemingen die actief zijn op het gebied van vrachtvervoer (over land), vrachtexpeditie (over land, zee en door de lucht) en aanvullende logistieke diensten;
  • Rotrexma 2 Holding B.V.: dochterholdingmaatschappij van Rotrexma Holding B.V. (handelend onder de naam Rotra) met deelnemingen die actief zijn op het gebied van vrachtvervoer (over land), vrachtexpeditie (over land) en aanvullende logistieke diensten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355