Kruimelpad

Koç Holding wil Yapi overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Koc Holding A.S. wil Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş en haar Nederlandse dochtermaatschappij Yapi Kredi Bank Nederland N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 20 december de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Koç Holding A.S.: is de holdingsmaatschappij van de Koç Group. De Koç Group is actief in verschillende sectoren. Zij focust zich voornamelijk op de energie- en automotive sector, duurzame consumenten goederen en financiële sector.
  • Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş.: is voornamelijk actief in de banking en finance sector. Yapi verleent haar diensten aan corporate, commerciële en individuele klanten.
  • Yapi NL: biedt een brede range aan banking services, waaronder retail en commercial banking, corporate en private banking en aanverwante banking services. Yapi NL is een commerciële bank en verleent diensten zoals het verstrekken van werkkapitaalleningen, projectfinanciering, cash management alsook Islamitische banking. 

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355