Kruimelpad

Concentratiemelding

KMG5 wil B&K Holding overnemen (concentratiemelding)

28-06-2019

KMG5 B.V. wil B&K Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 20 juni 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • KMG5 B.V. is actief in de sector handel, meer specifiek de verkoop van keukens en keukenapparatuur.
  • B&K Holding B.V. is actief in de sector handel, meer specifiek de verkoop van complete keukens en keukenonderdelen en de verkoop van groothuishoudelijke en kleinhuishoudelijke apparaten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355