Kruimelpad

Correspondentie

KidsFoundation en Partou krijgen verlenging van de in het besluit gestelde termijn (eindmededeling)

18-06-2020

KidsFoundation Holdings B.V. en Partou Holding B.V. krijgen een akkoord voor een verlenging van de in het besluit gestelde termijn voor het sluiten van een bindende koop- en verkoopovereenkomst met één of meer onafhankelijke koper(s) voor de af te stoten locaties. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 juni 2020 besloten.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam