Kruimelpad

Concentratiemelding

Jiflo Beheer en ING CI willen gezamenlijke zeggenschap in SLTN IT Ventures (concentratiemelding)

18-09-2019

Wat staat er in de melding?

Jiflo Beheer B.V. en ING Corporate Investments Participaties B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verwerven over SLTN IT Ventures B.V. De bedrijven hebben op 16 september 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Jiflo Beheer B.V. is een houdstermaatschappij
  • ING Corporate Investments Participaties B.V. houdt zich bezig met investeringen in risicodragend kapitaal
  • SLTN IT Ventures B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen van ICT-oplossingen voornamelijk voor organisaties actief in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en overheid

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant.

U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355