Kruimelpad

Correspondentie

Jiflo Beheer en ING CI mogen gezamenlijke zeggenschap verwerven in SLTN IT Ventures (eindmededeling)

02-10-2019

Wat staat er in het besluit?

Jiflo Beheer B.V. en ING Corporate Investments Participaties B.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verwerven over SLTN IT Ventures B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 2 oktober 2019 besloten. Er blijft voldoende concurrentie over nadat de nieuwe onderneming is gevormd.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam