Kruimelpad

Correspondentie

Intrekking melding overname deel van Virenze door Parnassia (eindmededeling)

30-04-2018

Op 29 december 2017 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet en een ontheffingsverzoek in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Hierin werd medegedeeld dat Parnassia voornemens was om een deel van Virenze over te nemen. Het ontheffingsverzoek is toegewezen op 29 december 2017. Na nadere bestudering van de omzetcijfers is Parnassia tot de conclusie gekomen dat de ingediende melding niet binnen de reikwijdte van het concentratietoezicht van de ACM valt omdat de voorgenomen transactie de omzetdrempels, in dit geval de verlaagde omzetdrempels voor de zorgsector, niet haalt. Parnassia heeft daarom de melding op 24 april 2018 ingetrokken.