Kruimelpad

Concentratiemelding

Infosys Consulting wil Stater overnemen (concentratiemelding)

11-04-2019

Wat staat er in de melding?

Infosys Consulting Pte Ltd wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Stater N.V., een dochteronderneming van ABN AMRO N.V. De bedrijven hebben op 1 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Infosys Consulting Pte Ltd is een multinationaal bedrijf, actief op het gebied van IT en consulting;
  • Stater N.V. biedt hypothecaire dienstverlening.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355