Kruimelpad

IJsselheem en Hanzeheerd willen fuseren (concentratiemelding)

IJsselheem en Hanzeheerd willen fuseren. De bedrijven hebben op 1 april 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • IJsselheem heeft een dochterstichting, namelijk Stichting IJsselheem Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, die de zorgactiviteiten van de groep verricht. IJsselheem is een ouderenzorgaanbieder die zorg- en dienstverleging aanbiedt in de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en kampen. IJsselheem is actief op het gebied van somatische en psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, wijkverpleging, fysiotherapie/ergotherapie/logopedie/diëtiek, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, GGZ-C aan ouderen in de intramurale setting, dagbesteding en personenalarmering.
  • Hanzeheerd is ook een ouderenzorgaanbieder en biedt zorg aan in de gemeenten Hattem en Heerde. Hanzeheerd is actief op het gebied van somatische en psychogeriatrische zorg, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, dagbesteding, huishoudelijke verzorging en servicediensten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355