Kruimelpad

Concentratiemelding

Heiploeg wil Profish Food overnemen (concentratiemelding)

12-07-2019

Wat staat er in de melding?

Heiploeg International B.V. wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Profish Food B.V. De bedrijven hebben op 11 juli 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname. Heiploeg International B.V. heeft nu gezamenlijke zeggenschap met Profish Europe B.V. over Profish Food B.V.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Heiploeg houdt zich bezig met vangst van en groothandel in vis, schaal- en weekdieren;
  • Profish Food houdt zich bezig met verwerken en verpakken van vis, zeevruchten en schaaldieren en administratieve en logistieke afhandeling daarbij; productie van kant-en-klare vismaaltijden.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355