Kruimelpad

Concentratiemelding

GVB, HTM, NS en RET willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

24-04-2020

GVB, HTM, NS en RET willen samen een nieuwe onderneming starten. In beginsel zou de Europese Commissie (EC) de bevoegdheid hebben om de oprichting van de joint venture te beoordelen. Echter hebben de bedrijven aan de EC verzocht om deze voorgenomen transactie naar de ACM te verwijzen. Op 31 maart 2020 heeft de EC de verwijzing goedgekeurd. De ACM is hiermee bevoegd om de voorgenomen concentratie te beoordelen. Op 16 april 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de melding van deze nieuwe op te richten onderneming ontvangen.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • GVB: is een onderdeel van de GVB groep, een openbaarvervoersbedrijf dat de metro-, tram bus- en veerdiensten in de metropoolregio Amsterdam exploiteert. GVB is een 100% dochteronderneming van de gemeente Amsterdam.
  • HTM: is een onderdeel van de HTM groep, een openbaarvervoersbedrijf dat het tram-, bus- en lightrailvervoer verzorgt in de regio Haaglanden. HTM is een gezamenlijke dochteronderneming van de gemeente Den Haag en Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH).
  • NS: is een onderdeel van de NS groep, het Nederlandse nationale openbaarvervoersbedrijf. De NS houdt zich bezig met railtransport en levert aanverwante diensten, zoals de OV-fiets. NS is een 100% dochteronderneming van de Nederlandse Staat.
  • RET: is een onderdeel van de RET groep, een openbaarvervoersbedrijf dat het metro-, tram-, bus- en ferryvervoer in de stadsregio Rotterdam verzorgt. RET is een gezamenlijke dochteronderneming van de gemeente Rotterdam en MRDH.
  • De op te richten gemeenschappelijke onderneming: Het doel van de oprichting van de joint venture is het realiseren van een open 'Mobility as a Service' (MaaS) platform waarbij aan de ene kant aanbieders van vervoer (“Mobiliteitsaanbieders”) zijn aangesloten en aan de andere kant verleners van MaaS diensten (“MaaS Dienstverleners”). De MaaS dienstverlener levert MaaS diensten aan de reiziger (bijvoorbeeld via een app).

De drie kernactiviteiten van de joint venture zullen bestaan uit het (laten) bouwen van een platform, het koppelen van mobiliteitsaanbieders en MaaS-dienstverleners en de onderhoud, service en verdere ontwikkeling van het platform. De mobiliteitsaanbieders en MaaS-dienstverleners zullen naast de koppeling ook andere diensten kunnen gaan afnemen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355