Kruimelpad

Correspondentie

Greenchoice mag samen met NRG gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Energie Transitie Groep (eindmededeling)

02-01-2019

Wat staat er in het besluit?

Groene Energie Administratie B.V. en NRG Associates N.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Energie Transitie Groep N.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 2 januari 2019 besloten.. Er blijft  voldoende concurrentie over nadat de nieuwe onderneming is gevormd.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam