Kruimelpad

Gimv wil Verkley overnemen (concentratiemelding)

Betimes 8 B.V., onderdeel van Gimv N.V., wil Verkley B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 17 maart 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Betimes 8 B.V. is een dochtermaatschappij van de Europese investeringsmaatschappij Gimv N.V.;
  • Verkley B.V. legt, monteert en test kabels en leidingen voor gas, water, elektra, data, telecom, warmtenetten en openbare verlichting.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355