Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit Akzo/Stedin en TenneT over systeemdienstentarieven

06-06-2019

Het geschil draait om de vraag of Stedin Netbeheer B.V. en/of TenneT TSO B.V. in de periode 2000-2001 in strijd met de E-wet systeemdienstentarieven bij Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. in rekening hebben gebracht.

De ACM is van oordeel dat zij op basis van de feiten niet kan vaststellen dat de systeemdienstentarieven in rekening zijn gebracht en wijst de klacht van Akzo daarom af.