Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraken

De ACM is er om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Dat doet zij onder meer via haar besluiten. Deze besluiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd. De rechter oordeelt in deze gevallen over het optreden van de ACM.

Hieronder staat een overzicht van de rechterlijke uitspraken over besluiten van de ACM vanaf januari 2020. U kunt hier vinden in welke zaken uitspraak is gedaan, waarover een oordeel van de rechter is gevraagd en wat het oordeel van de rechter is. Meer weten over een specifieke uitspraak? In onze publicaties over gerechtelijke uitspraken staat meer informatie over individuele uitspraken waarbij de ACM partij is. Ook in onderstaand overzicht verwijzen we naar deze informatie.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot  31 december 2021. Wij werken onderstaand overzicht 3 keer per jaar bij.

Toelichting

  • De uitspraken staan op chronologische volgorde, de meest recente uitspraak staat bovenaan.
  • Niet alle uitspraken zijn definitief. In sommige gevallen staat hoger beroep open en kan dus een hogere rechter nog (anders) oordelen over de zaak. In het overzicht staat of de zaak ‘onherroepelijk’ (definitief) is of niet.
  • In het overzicht staat hoe de ACM de uitspraak uitlegt/duidt. Daarvoor gebruiken wij de 4 hierboven genoemde categorieën. Hoewel de ACM grote zorgvuldigheid betracht, kan over de duiding van de zaak anders worden gedacht.
  ACM-besluit blijft in stand
  ACM-besluit blijft grotendeels in stand
  ACM-besluit houdt grotendeels geen stand
  ACM-besluit houdt geen stand

Update uitspraken overzicht: 1 januari t/m 31 maart 2022

Windpark Bommelerwaard

Geschilbesluit Bommelerwaard - LianderEnergieOnherroepelijk

Anoniem 1 (Opzegvergoedingen)

Boetebesluit & publicatiebesluitConsumentenOnherroepelijk

DB Cargo Nederland N.V. (Methode besluit VMT)

Methode besluitVervoerOnherroepelijk

Anoniem 2 (Aanbesteding Dakdekkers)

Boetebesluit & publicatiebesluitMededingingsrechtNiet onherroepelijk

Enexis netbeheer B.V.

Geschilbesluit Enexis - BasellEnergieOnherroepelijk

RedWorks B.V.

Geschilbesluit Redworks - KPNTelecomOnherroepelijk

Rendo N.V.

Methode besluitEnergieOnherroepelijk

Stedin netbeheer B.V. (Tarievenbesluit gas 2020 Stedin)

TarievenbesluitEnergieOnherroepelijk

Anoniem 3 (Pakketreizen)

Last onder dwangsom & publicatiebesluitConsumentenOnherroepelijk

Anoniem 4 (Kwijtschelding boete)

OpenbaarmakingsbesluitMededingingOnherroepelijk

Anoniem 5 (Vovo zorg)

OpenbaarmakingsbesluitMededingingNiet onherroepelijk

Vereniging Energie Nederland (Tarieven GTS 2022)

TarievenbesluitEnergieOnherroepelijk

T-Mobile Netherlands B.V. (Joint venture KPN fusie Glaspoort)

ConcentratiebesluitMededingingNiet onherroepelijk

Update uitspraken overzicht: 1 september t/m 31 december 2021

Apple App Store

Last onder dwangsomMededingingswetOnherroepelijk

Schadeclaims executiehandelaren

CivielNakoming vaststellingsovereenkomstNiet onherroepelijk

Anoniem

OpenbaarmakingsbesluitOverigNiet onherroepelijk

Huurbemiddelingskosten II (De huissleutel)

BoetebesluitConsumentenOnherroepelijk

Publicatie anoniem 2

PublicatiebesluitFinancieelNiet onherroepelijk

Anoniem 2

Last onder dwangsomFinancieelNiet onherroepelijk

Publicatie anoniem 1

PublicatiebesluitFinancieelNiet onherroepelijk

Anoniem 1

Last onder dwangsomFinancieelNiet onherroepelijk

Tarievenbesluit GTS

TariefbesluitEnergieOnherroepelijk

M&O Dutch Venture initiatief

Niet tijdig nemen van beslissing op bezwaarMededingingswetOnherroepelijk

Cadena/ Telemedia

CodewijzigingsbesluitConsumentOnherroepelijk

Liander vs. Raedthuys

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

VEN

CodewijzigingsbesluitEnergieOnherroepelijk

Easyjet

TariefbesluitVervoerOnherroepelijk

Update uitsprakenoverzicht: 1 mei 2021 - 1 september 2021

Caramello Online services B.V.

IntrekkingsbesluitTelecomOnherroepelijk

Riedel B.V.

HandhavingsverzoekMededingingNiet onherroepelijk

Silver Psychologie B.V.

HandhavingsverzoekMededingingNiet onherroepelijk

ND-5

Last onder dwangsomTelecomNiet onherroepelijk

AKZO/Stedin/TenneT

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Invorderingsbesluit Leesmappen

InvorderingsbesluitMededingingswetOnherroepelijk

Invorderingsbesluit Leesmappen

InvorderingsbesluitMededingingswetOnherroepelijk

Energie I&V

BoetebesluitEnergieOnherroepelijk

RWE - TenneT

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Anoniem

Kort gedingCivielHoger beroep ingesteld

N.V. Nederlandse Spoorwegen

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Crown van Gelder vs TenneT

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Federatie Particulier Grondbezit

HandhavingsverzoekTelecomOnherroepelijk

Koninklijke Joh. Enschede B.V.

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Update uitsprakenoverzicht: 1 januari 2021 - 1 mei 2021

Koel- en Vrieshuizen Sapkartel

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Illumina Grail

CivielMededingingswetOnherroepelijk

PostNL

VoorbereidingsbesluitMededingingOnherroepelijk

Nummerportabiliteit

TariefbesluitTelecomOnherroepelijk

Sanoma/Iddink

FusiebesluitMededingingNiet onherroepelijk

Telecomaanbieders

BoetebesluitConsumentenNiet onherroepelijk

Sportcomplex gemeente Heumen

Besluit Markt & OverheidMededingingNiet onherroepelijk

Gerechtelijke uitspraken 2020

Engie

Wijzigingsbesluit Tariefstructuur GaswetEnergieOnherroepelijk

Netbeheer Westland

BoetebesluitEnergieOnherroepelijk

Gemeente Veenendaal

Besluit Wet Markt & OverheidMededingingOnherroepelijk

Seats & Sofa’s

BoetebesluitConsumentenOnherroepelijk

Stichting Speel Verantwoord (SSV) (fusie Loterijen)

ConcentratiebesluitMededingingOnherroepelijk

Water en Energiebedrijf Bonaire (CGB) en Contour Global Bonaire (CGB)

ProductieprijsbeschikkingEnergieOnherroepelijk

Sint Eustatius Utility Company (STUCO)

ProductieprijsbeschikkingEnergieOnherroepelijk

Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB)

ProductieprijsbeschikkingEnergieOnherroepelijk

Anoniem

Voorlopige voorziening publicatiebesluitEnergieOnherroepelijk

Keukenbedrijven

BoetebesluitenConsumentenOnherroepelijk

Cohesie vs. Liander

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Kingspan vs. Liander

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Sigarettenfabrikanten

Voorlopige voorziening PublicatiebesluitMededingingOnherroepelijk

Anoniem

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

NS Stations

Rechtsoordeel netbeheerder / ontheffingEnergieOnherroepelijk

PZEM

Kort gedingInstellingswet ACMOnherroepelijk

KPN

MarktanalysebesluitTelecomOnherroepelijk

Netflix International B.V.

Last onder dwangsomConsumentenOnherroepelijk

Anoniem

Beslissing op Wob-verzoekWOONiet onherroepelijk

Friesland Campina vs Liander

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

Anoniem vs Liander

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

NAEN vs Liander

GeschilbesluitEnergieOnherroepelijk

PostNL

Last onder dwangsomPostOnherroepelijk

Koel- en vrieshuizen Sapkartel

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Koel- en vrieshuizen (Feitelijk leidinggever) Sapkartel

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Royal Schiphol Group N.V.

Goedkeuringsbesluit toerekeningssysteemVervoerOnherroepelijk

Liander vs. Anoniem

Besluit naar aanleiding van handhavingsverzoekEnergieOnherroepelijk

Toegang tot netwerken KPN en VodafoneZiggo

Wholesale Fixed Acces-besluitTelecomOnherroepelijk

NUON (vangnet-regeling)

Maximumtarieven-besluitConsumentenNiet onherroepelijk

Robin Energie

IntrekkingsbesluitConsumentenOnherroepelijk

Anoniem (ontvankelijkheid / procesbelang)

BoetebesluitMededingingOnherroepelijk

Anoniem (publicatie-grondslag)

PublicatiebesluitMededingingOnherroepelijk

Executieveilingen (Appèl in kort geding)

Kort gedingCivielOnherroepelijk

Platform Tegenwind N33

HandhavingsverzoekMededingingOnherroepelijk

LOBCM e.a.

HandhavingsverzoekConsumentOnherroepelijk

Netbeheer Nederland en NEDU

CodewijzigingsbesluitConsumentOnherroepelijk

Koel- en vrieshuizen

BoetebesluitMededingingNiet onherroepelijk

Koel- en vrieshuizen (Feitelijk leidinggever) Viskartel

BoetebesluitMededingingNiet onherroepelijk