Kruimelpad

Concentratiemelding

Fundis wil PrivaZorg overnemen (concentratiemelding)

11-09-2020

Wat staat er in de melding?

Stichting Fundis wil Stichting PrivaZorg overnemen. De bedrijven hebben op 1 september  2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Fundis: is met name in de provincies Zuid-Holland en Utrecht actief op het gebied van intramurale en extramurale zorg voor ouderen en chronisch zieken, waaronder verpleeghuiszorg, revalidatie, verpleging en verzorging thuis en huishoudelijke hulp;
  • Stichting PrivaZorg: is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie die met name verpleging en verzorging thuis en huishoudelijke hulp aanbiedt.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:
Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355