Kruimelpad

ForFarmers wil De Hoop overnemen (concentratiemelding)

ForFarmers Nederland B.V. wil De Hoop Mengvoeders B.V., De Hoop Transport B.V. en De Hoop Mengvoeders BVBA overnemen. De bedrijven hebben op 30 oktober 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • ForFarmers Nederland B.V. houdt zich bezig met de productie en verkoop van voederoplossingen voor de veehouderij, de handel in zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het aanbieden van programma’s, diensten en advies aan veehouders in met name Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.
  • De Hoop Mengvoeders B.V en De Hoop Mengvoeders BVBA houden zich bezig met het produceren en leveren van volledige mengvoeders en concentraten aan voornamelijk vleespluimveehouders in Nederland, België en Duitsland.
  • De Hoop Transport B.V. houdt zich bezig met het verzorgen van het transport ten behoeve van de levering aan afnemers van De Hoop.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355