Kruimelpad

Fivoor wil haar activiteiten uitbreiden met de forensische verslavingszorgactiviteiten van Antes Zorg (concentratiemelding)

Fivoor wil haar activiteiten uitbreiden met de forensische verslavingszorgactiviteiten van Antes Zorg. De bedrijven hebben op 27 augustus 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor deze uitbreiding van de joint venture Fivoor.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Fivoor is een joint venture tussen Parnassia Groep en Stichting Altrecht. Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg (en reclassering) voor voornamelijk patiĆ«nten met een forensische indicatie. Fivoor is primair werkzaam in de arrondissementen Den Haag, Midden-Nederland, Rotterdam, Noord-Holland, en Noord- en West-Brabant. Daarbuiten biedt Fivoor zorg in twee Belgische Forensische Psychiatrische Centra, namelijk in Gent en in Antwerpen.
  • Antes Zorg is een dochteronderneming van Parnassia Groep. De forensische verslavingszorgactiviteiten die Antes Zorg wil overdragen aan Fivoor zijn: Forensische verslavingskliniek (Poortugaal), Afdeling Forensische zorg (Poortugaal), Forensisch FACT (Rotterdam), Forensisch ambulant (Dordrecht) en Reclassering (Rotterdam en Dordrecht).

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde uitbreiding van een joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355