Kruimelpad

Concentratiemelding

Finco Fuel wil de activa en passiva van Licorne Petroleum overnemen en Finco Fuel en Vidol willen de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Vidol Fuel (concentratiemelding)

09-08-2018

Wat staat er in de melding?

Finco Fuel wil de activa en passiva van Licorne Petroleum  overnemen en Finco Fuel en Vidol willen de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Vidol Fuel. De bedrijven hebben op 2 augustus 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • FinCo Fuel houdt zich bezig met de opslag, handel en distributie van olie en olie-gerelateerde producten in Noord-West-Europa
  • Licorne Petroleum is een groothandel in gasolie, diesel en maritieme smeermiddelen
  • Vidol Fuel verkoopt maritieme gasolie en is onderdeel van de Vidol groep (verkoop van motorbrandstoffen en smeermiddelen aan eindgebruikers).   

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355