Kruimelpad

Concentratiemelding

Europarcs wil Droomparken overnemen (concentratiemelding)

09-06-2020

Wat staat er in de melding?

WPEF VII Holding Coöperatief W.A. (Europarcs) wil Droomparken Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 4 juni 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • WPEF VII Holding Coöperatief W.A. houdt zich bezig met investeringen en participaties in ondernemingen, waaronder Europarcs
  • Droomparken Holding B.V. houdt zich bezig met de verkoop enerzijds van recreatiewoningen op haar terreinen aan particulieren en het beheer voor hen, en anderzijds de verhuur van recreatiewoningen aan consumenten. Daarnaast biedt  Droomparken op enkele van haar terreinen kampeerplaatsen aan.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:
    
Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355