Kruimelpad

Concentratiemelding

Essent wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Vandebron (concentratiemelding)

21-11-2019

Wat staat er in de melding?

Essent Nederland B.V., een onderdeel van de Essent N.V., wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Vandebron B.V. De bedrijven hebben op 18 november 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Essent Nederland B.V.: de inkoop van elektriciteit en gas op de groothandelsmarkt, de verkoop van elektriciteit en gas aan leveranciers en eindgebruikers, de inkoop en handel van energie (elektriciteit en gas) op gangbare handelsplatformen van Nederland en het verlenen van energiegerelateerde diensten zoals de verkoop/verhuur en onderhoud van warmte en warmwaterapparatuur.
  • Vandebron B.V.: het leveren van elektriciteit en gas aan eindverbruikers, de verkoop van laadpalen en de uitgifte van laadpassen voor elektrische voertuigen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355