Kruimelpad

Correspondentie

Essent mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Vandebron. (eindmededeling)

05-12-2019

Wat staat er in het besluit?

Essent Nederland B.V., onderdeel van Essent N.V, mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Vandebron B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 2 december 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

  • Essent Nederland B.V.: de inkoop van elektriciteit en gas op de groothandelsmarkt, de verkoop van elektriciteit en gas aan leveranciers en eindgebruikers, de inkoop en handel van energie (elektriciteit en gas) op gangbare handelsplatformen van Nederland en het verlenen van energiegerelateerde diensten zoals de verkoop/verhuur en onderhoud van warmte en warmwaterapparatuur.
  • Vandebron B.V.: het leveren van elektriciteit en gas aan eindverbruikers, de verkoop van laadpalen en de uitgifte van laadpassen voor elektrische voertuigen.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam