Kruimelpad

Espria trekt vergunningaanvraag overname TSN na onderzoek ACM in (eindmededeling)

Zorgconcern Stichting Espria gaat TSN Thuiszorg niet overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de overname voor de wijkverpleging in Zuidoost-Groningen. De ACM heeft het onderzoek afgerond en partijen geïnformeerd over de bevindingen. Espria heeft op 17 juli 2020 de vergunningsaanvraag voor de overname van TSN ingetrokken.

Espria en TSN bieden meerdere soorten zorg, waaronder wijkverpleging aan. Espria doet dit in Noord- en Midden-Nederland. TSN is vooral actief in Groningen. De ACM concludeerde in een eerdere fase van het onderzoek dat de overname mogelijk negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de prijs, kwaliteit en innovatie van de wijkverpleging in Zuidoost-Groningen.  Het zou daarmee schadelijke effecten kunnen hebben voor met name oudere cliënten en zorginkopers, omdat er een belangrijke keuzemogelijkheid weg valt. Espria en TSN zijn in die regio allebei grote aanbieders van wijkverpleging, en andere, kleinere, aanbieders lijken niet altijd een alternatief te zijn. De ACM stelde daarom de eis dat voor de overname een vergunning nodig was.

De ACM heeft vervolgens in het kader van de vergunningsaanvraag nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van de concentratie. De ACM heeft daarbij onderzoek gedaan naar de marktpositie van partijen, de uitbreidings- en toetredingsmogelijkheden van andere aanbieders en de mogelijkheden van zorgverzekeraars om goed te kunnen onderhandelen.

Espria heeft besloten de vergunningaanvraag in te trekken.

Controle ACM bij overnames

De ACM draagt met de beoordeling van overnames bij zorginstellingen bij aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van overnames om de gevolgen voor patiënten en verzekerden. Wanneer patiënten en zorgverzekeraars na de fusie voldoende andere opties over houden, draagt dat bij aan lagere prijzen, een hogere kwaliteit en meer innovatie van de zorg.