Kruimelpad

Correspondentie

Espria mag TSN (nog) niet overnemen (eindmededeling)

11-10-2019

Wat staat er in het besluit?

Zorgconcern Espria wil TSN Thuiszorg overnemen. Ze hebben dit voornemen in juli bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld. Beide zorginstellingen bieden zorg zoals wijkverpleging, verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf (bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling) aan kwetsbare mensen. Espria doet dit in Noord- en Midden-Nederland. TSN is vooral actief in Groningen. De ACM heeft de aanvraag beoordeeld en vindt nader onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor de wijkverpleging noodzakelijk. Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen probleem.

Na het eerste onderzoek komt de ACM tot de voorlopige conclusie dat Espria en TSN in de wijkverpleging, vooral in Zuidoost Groningen, allebei groot zijn. Er zijn wel andere, kleinere, aanbieders, maar die lijken niet altijd een alternatief te kunnen bieden. Toetreding door nieuwe zorgaanbieders in het gebied lijkt ook niet makkelijk. De overname kan dus gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en innovatie van de dienstverlening in deze regio. Daarom wil de ACM een diepgaander onderzoek doen en stelt zij nu de eis dat een vergunning nodig is voor deze overname.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam