Kruimelpad

Concentratiemelding

Ergon Capital en DVV willen CompaNanny overnemen (concentratiemelding)

16-01-2020

Wat staat er in de melding?

Ergon Capital Partners IV SCSp en De Vaart der Volkeren C.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over CompaNanny Nederland B.V. en CompaNanny International B.V. De bedrijven hebben op 13 januari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Ergon Capital Partners IV SCSp: investeringsmaatschappij.
  • De Vaart der Volkeren C.V.: houdt aandelen in de doelmaatschappijen.
  • CompaNanny Nederland B.V. : de exploitatie van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en peuterspeelzalen.
  • CompaNanny International B.V.: het aanbieden van kinderopvangdiensten en de exploitatie van een kinderdagverblijf in Zwitserland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355