Kruimelpad

Concentratiemelding

Erdo Holding wil Patina Groep, ACN Bliksembeveiliging en Energydak overnemen (concentratiemelding)

04-12-2019

Wat staat er in de melding?

Erdo Holding B.V. wil Patina Groep B.V., ACN Bliksembeveiliging en Energydak B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 3 december 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Erdo Holding B.V. is een financiële holding die aan het hoofd staat van de Erdo-groep
  • Erdo-groep is een specialist op het gebied van dakbedekking, dakisolatie, geveltechniek en bliksembeveiliging van nieuwe en oude gebouwen
  • Patina Groep B.V. houdt zich bezig met renovatie, nieuwbouw en onderhoud van dakbedekkingen
  • ACN Bliksembeveiliging houdt zich bezig met ontwerp, montage en onderhoud van aardingssystemen, bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
  • Energydak B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen van een technische dakoplossing voor gebruik van zonnewarmte bij verwarming van woningen

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355