Kruimelpad

Correspondentie

EQT Fund Management Smag EdgeConneX overnemen (eindmededeling)

17-09-2020

Wat staat er in het besluit?

EQT Fund Management S.a.r.l. mag EdgeConneX, Inc. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 16 september 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. 

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam