Kruimelpad

Eneco Zakelijk wil Essent overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Eneco Zakelijk wil Essent overnemen. De bedrijven hebben op 20 juli 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Eneco Zakelijk is leverancier van gas en elektriciteit aan eindafnemers. Eneco Zakelijk B.V.maakt deel uit van de Eneco Groep. De Eneco Groep is actief in verscheidene landen in de EU in de productie van duurzame energie en het leveren van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en grootverbruikers.
  • Essent is leverancier van gas en elektriciteit aan grootverbruikers.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355