Kruimelpad

Concentratiemelding

Eneco Levering wil E.ON Benelux Levering overnemen (concentratiemelding)

28-02-2018

Wat staat er in de melding?

Eneco Levering wil E.ON Benelux Levering overnemen. De bedrijven hebben op 20 februari 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Eneco Levering houdt zich bezig met de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers en niet-kleinverbruikers in Nederland. De Eneco Groep is daarnaast ook actief op het gebied van de productie van energie en de levering van elektriciteit en gas aan eindgebruikers in verschillende landen in Europa.
  • E.ON Benelux Levering houdt zich bezig met de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en niet-kleinverbruikers in Nederland

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                   

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355