Kruimelpad

Concentratiemelding

Edham en Scheybeeck willen gezamenlijke zeggenschap over Montapacking Holding (concentratiemelding)

30-10-2019

Wat staat er in de melding?

Edham Vastgoed B.V. en Scheybeeck Participaties I B V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Montapacking Holding B. V.  Thans heeft Edham uitsluitende zeggenschap over Montapacking. De bedrijven hebben op 29 oktober 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Edham Vastgoed B.V. is een beheermaatschappij
  • Scheybeeck Participaties I B V. is een participatiemaatschappij
  • Montapacking Holding B. V. houdt zich bezig met e-fulfilment en de logistieke afhandeling van webshoporders

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355