Kruimelpad

Correspondentie

Edham en Scheybeeck mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Montapacking Holding (eindmededeling)

11-11-2019

Wat staat er in het besluit?

Edham Vastgoed B.V. en Scheybeeck Participaties I B.V  mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Montapacking Holding B.V. Thans heeft Edham uitsluitende zeggenschap over Montapacking. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 november 2019 besloten. Er blijft na de joint venture voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam