Kruimelpad

Concentratiemelding

EDG wil Excent overnemen (concentratiemelding)

07-08-2018

Wat staat er in de melding?

EDG Nederland Holding B.V. wil Excent Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 3 augustus 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • EDG Nederland Holding B.V. heeft via haar dochteronderneming Top Mondzorg B.V. tandartspraktijken (Dental Clinics), orthodontistenpraktijken (TopOrtho) en praktijken voor complexe tandheelkundige behandelingen (Proclin) door heel Nederland;
  • Excent Holding B.V. heeft via haar dochteronderneming Excent Tandtechniek B.V. tandtechnische laboratoria voor de vervaardiging van kronen, bruggen, prothesen en implantaten door heel Nederland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                    

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355