Kruimelpad

Correspondentie

EDG mag Excent overnemen (eindmededeling)

04-09-2018

Wat staat er in het besluit?

EDG Nederland Holding B.V. mag Excent Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 3 september 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • EDG Nederland Holding B.V. heeft via haar dochteronderneming Top Mondzorg B.V. tandartspraktijken (Dental Clinics), orthodontistenpraktijken (TopOrtho) en praktijken voor complexe tandheelkundige behandelingen (Proclin) door heel Nederland;
  • Excent Holding B.V. heeft via haar dochteronderneming Excent Tandtechniek B.V. tandtechnische laboratoria voor de vervaardiging van kronen, bruggen, prothesen en implantaten door heel Nederland.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam