Kruimelpad

Dutch Flower Group wil Viridissimos overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Dutch Flower Group B.V. wil Viridissimos B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 10 november 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Dutch Flower Group B.V. is een holdingmaatschappij die aan het hoofd staat van een groep van onder meer 33 gespecialiseerde handelsbedrijven in de sierteelt (bloemen en planten).
  • Viridissimos B.V. is een handelsbedrijf (h.o.d.n. Waterdrinker) in sierteelt, met name planten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355