Kruimelpad

Concentratiemelding

Dura Vermeer Groep en Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn Geldermalsen willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

31-07-2019

Wat staat er in de melding?

Dura Vermeer Groep N.V. en Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 25 juli 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Dura Vermeer Groep N.V.: is een landelijk opererend concern actief in de bouwsector, met name in de marktsegmenten woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur.
  • Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V.: fungeert als houdstermaatschappij voor Leeuwenstein Groep B.V. , de Dover Holding B.V. en Nevado holding B.V. ¬†Deze werkmaatschappijen zijn onder meer actief op het terrein van beheer en onderhoud van Rijks(water)wegen, provinciale en gemeentelijke (water)wegen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355