Kruimelpad

Drepana mag met KPN gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over NEM II (eindmededeling)

Wat staat er in het besluit?

Drepana Investments Holding B.V. mag met KPN B.V. gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over NEM II B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 12 mei 2121 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam