Kruimelpad

Concentratiemelding

Digital Realty wil InterXion overnemen (concentratiemelding)

17-12-2019

Wat staat er in de melding?

Digital Realty Trust Inc. wil InterXion Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 13 december 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Digital Realty Trust Inc.: Richt zich via haar zeggenschap over Digital Realty Trust L.P. en diens dochterondernemingen op het bezit, de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van datacenters in 15 landen.
  • InterXion Holding N.V.: Is een Nederlandse aanbieder van datacenterdiensten en bezit, ontwikkelt en exploiteert datacenters in 11 Europese landen

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355