Kruimelpad

DELA wil Yarden overnemen (concentratiemelding)

DELA Holding N.V., onderdeel van Coƶperatie DELA, wil Yarden Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 17 mei 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • DELA Holding N.V.: aanbieden van levensverzekeringsproducten (uitvaart-, overlijdensrisico- en spaarverzekeringen) en verzorgen van uitvaarten, waaronder exploitatie van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen;
  • Yarden Holding B.V.: beheren van bestaande portefeuille van levensverzekeringsproducten en verzorgen van uitvaarten, waaronder exploitatie van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355