Kruimelpad

Concentratiemelding

DELA wil Yarden overnemen (concentratiemelding)

10-12-2019

Wat staat er in de melding?

DELA Holding N.V. wil Yarden Holding N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 9 december 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • DELA : aanbieden van levensverzekeringsproducten (uitvaart-, overlijdensrisico- en spaarverzekeringen) en verzorgen van uitvaarten, waaronder exploitatie van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen;
  • Yarden: aanbieden van levensverzekeringsproducten (uitvaartverzekeringen) en verzorgen van uitvaarten, waaronder exploitatie van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355