Kruimelpad

Concentratiemelding

DELA en Monuta willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

25-01-2019

Wat staat er in de melding?

DELA uitvaartverzorging N.V. en Monuta uitvaartverzorging N.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 23 januari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • DELA uitvaartverzorging N.V.: houdt zich bezig met het verzorgen van uitvaarten en heeft uitvaartcentra in eigendom.
  • Monuta uitvaartverzorging N.V.: houdt zich bezig met verzorgen van uitvaarten, het exploiteren van uitvaartcentra, begraafplaatsen, crematoria en opbaargelegenheden.
  • De gemeenschappelijke onderneming betreft een nieuw te realiseren crematorium te Maastricht.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355