Kruimelpad

Correspondentie

DELA en Monuta mogen samen een nieuwe onderneming starten (eindmededeling)

07-02-2019

Wat staat er in het besluit?

DELA Uitvaartverzorging N.V. en Monuta Uitvaartverzorging N.V. mogen samen een nieuwe onderneming starten voor de bouw van een crematorium in Maastricht. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 7 februari 2019 besloten. Er blijft voldoende concurrentie over nadat de nieuwe onderneming is gevormd.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam