Kruimelpad

Concentratiemelding

De Persgroep Nederland wil Independer.nl overnemen (concentratiemelding)

31-10-2018

Wat staat er in de melding?

De Persgroep Nederland B.V. wil Independer.nl N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 29 oktober 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • De Persgroep Nederland B.V. is een uitgeverij van nieuwsmedia, waaronder kranten, (huis-aan-huis)bladen, radio en online diensten;
  • Independer.nl N.V. exploiteert het digitaal prijsvergelijkingsplatform Independer.nl.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                      

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355