Kruimelpad

De Goudse wil Leidsche overnemen (concentratiemelding)

De Goudse N.V. wil via De Goudse Levensverzekeringen N.V. Leidsche Leven Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 16 oktober 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • De Goudse N.V. (De Goudse): is onderdeel van de Goudse Groep. De Goudse oefent via haar verzekeringsentiteit Goudse schadeverzekeringen N V. het schadeverzekeringsbedrijf uit en door middel van haar verzekeringsentiteit Goudse Levensverzekeringen N.V. het bedrijf van levensverzekeraar (individueel en collectief) uit. De Goudse biedt haar producten via haar verzekeringsentiteiten aan via tussenpersonen. De Goudse is 100% eigenaar van VLC & Partners Holding B V. en richt zich via dochterondernemingen op de markt voor assurantiebemiddeling.
  • Leidsche Leven Holding B.V. (Leidsche): is de holdingmaatschappij van Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Leidsche oefent volledige zeggenschap uit over Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. en oefent via haar dochtermaatschappij Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. het bedrijf van levensverzekeraar (individueel en collectief) uit. Leidsche biedt haar producten aan via tussenpersonen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355