Kruimelpad

De ACM verklaart bezwaren Duinzigt tegen last ongegrond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is opgetreden tegen een aantal huurbemiddelaars die nog steeds onterechte bemiddelingskosten rekenen aan huurders. Met het opleggen van een last onder dwangsom wil de ACM deze bedrijven dwingen hiermee te stoppen. Eén van de huurbemiddelaars, Duinzigt Wonen B.V., had de rechter eerder verzocht met een voorlopige voorziening de opgelegde last op te schorten. De rechter heeft die schorsing toen toegewezen. Hij vond dat de ACM in strijd met het verbod van willekeur hadden gehandeld door in de regio DH uitsluitend een last op te leggen aan Duinzigt.

De ACM heeft vervolgens in de beslissing op bezwaar onderbouwd hoe de selectie heeft plaatsgevonden en waarom zij onder andere tegen deze huurbemiddelaar is opgetreden. Zij geeft daarmee aan niet willekeurig maar volgens een vooraf vastgesteld plan te hebben gehandhaafd. Daarom moet Duinzigt de last nu naleven en stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten.

Duinzigt heeft beroep ingesteld tegen dit besluit.